0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000anaei98.jpg

 

 

آینه جم: رییس مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس در جمع فرهنگیان شهرستان جم نکاتی که معلمان نباید از آن غفلت کند را بیان کرد.

به گزارش آینه جم، 20 نکته ای که معلمان مدارس نباید از آن غفلت کنند از زبان دکتر حسن دانایی فرد رییس مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری  و استاد دانشگاه تربیت مدرس بدین شرح است:

بزرگ ترین اسباب زجر هر معلمی تعادل کار و زندگی است، زیرا حفظ این توازن در شرایط فعلی بی عشق به معلمی ممکن نخواهد بود.

 جسارت پذیرش خطای معلمی، نشانه بزرگی اوست اگر چه عذرخواهی همیشه دوای درمان آنچه تخریب شده نیست.

بین انتظارات رفتاری، عملکردی، گفتاری و نگرشی دانش آموزان و داشته های آن باید نوعی توازن وجود داشته باشد و گرنه دستاوردهای معلمی مطلوب نخواهد بود.

همه دانش آموزان را نباید یکسان تصور کرد زیرا چنین تصوری سبک تعاملی یکسانی می طلبد و اگر چنین شود حیف و میل استعدادهای دانش اموزی رخ می دهد.

هنر معلمی کار کردن با تنوع است، زیرا تنوع ماخذ هم افزایی است.

حک تصویر عدالت پیشگی معلمی در اذهان دانش آموزان کاری است بس سخت و دشوار زیرا کلاس درس پیوندی است از رقابت و همکاری بین دانش اموزان و معلم.

شکوفایی فکری و مهارتی دانش آموز در پیوند علاقه وی با رشته انتخابی است نه وجود بازار کار برای آن دسته زیرا علاقه مندی ماخذ نوآفرینی و کارآفرینی است.

پرسش های بی پاسخ دانش آموزان آتشی است زیر خاکستر زیرا انسان ها می آموزند برای احتراز از تنبیه اجتماعی به ابطال یا تخریب یا اختفا ترجیحات خود روی بیاورند که اگر چنین شود ممکن است هر لحظه انفجاری عظیم رخ دهد.

دوست داشته شدن از جانب دانش آموزان نشانه گرفتن خطاست، پیوند انصاف و سختگیری، دوست داشتن را رقم می زند.

کینه جویی در معلم سمی است مهلک که روح معلمی را کمرنگ می سازد زیرا زمینه سازی پریشانی افکار و درهمی رفتار وی می شود.

کوتاه آمدن آنی از استانداردهای کلاس، اقتدار معلمی را مخدوش می سازد زیرا نا اطمینانی و بی اعتمادی در دانش آموزان خلق می کند.

مشارکت والدین در مسایل تعلیم و تربیت ریسک معلمی را کاهش می دهد، زیرا خطاها را تسهیم می کند.

کار معلم تقابل با دانش آموز نیست بلکه توصیه است به معروف و احتراز است از منکر، زیرا معلمی شغل انبیاست و رسالت انبیا همان است.

تخریب همکاران زمینه ساز تخریب خود معلم است زیرا دانش آموزان افراد عیبجو را دوست ندارند.

  استراتژی تفرقه بینداز حکومت کن مخرب معلمی است زیرا حس با هم بودن در دانش آموزان را از بین می برد.

خوف و رجاء در دانش آموزان به قصد بالندگی و پیشرفت هنر عظیم معلمی است ولی توازن آن دو کار هر معلمی نیست زیرا آرامش دانش اموزان پدیده ای بسیار آسیب پذیر است.

دانش آموزان فعلی سرمایه زاینده آتی معلمانند، پاسداری از این سرمایه ها راهبرد حیاتی هر معلم فهیمی باید باشد.

معلم و دانش آموز افرادی کاملا عقلایی نیستند، هر دو در بند احساس، عاطفه و هیجان گرفتارند.

حکمت خداوند را بهانه تنبلی قرار ندهید، بی حرکتی زمینه ساز بی برکتی است، دانش اموزان این را باید بدانند.

 سیاست زدگی معلمی بجای سیاست ورزی و کسب دانش سیاسی اعتبار کلامی، نگرش و رفتاری معلم را مخدوش می سازد زیرا اطمینان به او در دانش اموزان را متزلزل می سازد.

[کد خبر:AJ28262]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب