آینه جم: نگاهی به شکل گیری تمدن ها و اسکان بشر نشان می دهد همه آنها در کنار منابع آبی بوده اند؛ از این رو می توان ادعا کرد که غنی ترین فرهنگ و تمدن ها در کنار آب به وجود آمده اند. در مناطق خشک و نیمه خشک با توجه به عدم وجود رودخانه های دائم و منابع آبی برداشت آب های زیرزمینی از قدیم الایام مرسوم بوده و هنر حفر قنات منتسب به ایرانیان است که با ابداع شیوه های بدیع و هوشمندانه توانسته اند با ابتدایی ترین ابزار به آبهای زیرزمینی دسترسی یافته و از آن بهره برداری نمایند. بین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با ترمیم و احیا قنوات قدیمی و سرمایه گزاری مستمر و اصلاح بهینه و علمی از منابع آب های زیرزمین نقش مهمی در توسعه کشاورزی، اشتغال و محرومیت زدایی شهرستان قصر قند در جنوب استان سیستان و بلوچستان ایفا نموده است. / منبع: محمدمهدی ورال

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561220.jpg?ts=1648462847080https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561224.jpg?ts=1648462848698https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561207.jpg?ts=1648462841913https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561208.jpg?ts=1648462841895https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561206.jpg?ts=1648462841516https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561210.jpg?ts=1648462842682https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561213.jpg?ts=1648462843220https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561218.jpg?ts=1648462846686https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561219.jpg?ts=1648462846903https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561217.jpg?ts=1648462845989https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561221.jpg?ts=1648462847713https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561215.jpg?ts=1648462845396https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561211.jpg?ts=1648462842634https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561212.jpg?ts=1648462842651https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561209.jpg?ts=1648462842571https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561214.jpg?ts=1648462843021https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561225.jpg?ts=1648462849107https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561222.jpg?ts=1648462846856https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561216.jpg?ts=1648462845259https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561226.jpg?ts=1648462850368https://img9.irna.ir/d/r1/2022/03/28/4/169561223.jpg?ts=1648462847354

 

 
[کد خبر:AJ38750]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم