عکاس: حسین استوار

آینه جم: این روزها با توجه به آب و هوای مناسب جنوب کشور و کاهش شیوع ویروس کرونا، افراد و خانواده‌های فراوانی به خصوص در وقت صبح به سمت سواحل بوشهر روانه می‌شوند تا صبح خود را با صبحانه، ورزش و تفریح آغاز کنند.

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422096251294_26268_PhotoT.jpg
https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422108751010_57716_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741421886695377_84194_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741421892788616_27790_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741421899507291_19033_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741421917685967_36280_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741421947471509_36310_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741421953096749_31327_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741421929092265_41434_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741421970801560_21961_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741421994864220_25279_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741421871694816_23476_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422019251905_32644_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422031439164_53041_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422089995253_64007_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422114375987_77280_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422120017716_66502_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422084057749_39887_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422078120221_16275_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422066557879_29550_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422042602230_46028_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1400/09/12/14000912000310637741422036976879_35949_PhotoT.jpg

 
[کد خبر:AJ37568]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم