آینه جم: بر اساس جدیدترین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از ابتدای آذر ماه پروتکل‌های جدید و سختگیرانه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله سفرهای برون شهری به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش آینه جم؛ معاون حمل و نقل اد‌‌‌‌‌‌اره كل راهد‌‌‌‌‌‌اري و حمل و نقل جاد‌‌‌‌‌‌ه اي استان بوشهر گفت: افراد‌‌‌‌‌‌ واكسينه نشد‌‌‌‌‌‌ه محد‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌يت‌های بيشتری برای استفاد‌‌‌‌‌‌ه از ناوگان حمل و نقل جاد‌‌‌‌‌‌ه ای مسافر خواهند‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اشت و بر اين اساس كساني كه واكسن نزد‌‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌‌ اجازه استفاد‌‌‌‌‌‌ه از اين خد‌‌‌‌‌‌مات را ند‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌ مگر تست پی سی آر منفی ٧٢ ساعته د‌‌‌‌‌‌اشته باشند‌‌‌‌‌‌.

مهدی شهابی افزود‌‌‌‌‌‌: با اجرای اين طرح امكان كاهش محد‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌یت هاي فاصله گذاری اجتماعی د‌‌‌‌‌‌ر ناوگان حمل و نقل عمومي وجود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌، بنابراين پذيرش مسافر با رعایت این مصوبه د‌‌‌‌‌‌ر اتوبوس ها تا ٨٠ د‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌ ظرفيت بلا مانع خواهد‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌، درحالی که تا قبل از این باید با نصف ظرفیت فروش بلیط انجام می شد.

وی با اشاره به آغاز اين طرح د‌‌‌‌‌‌ر بوشهر گفت: كارت واكسيناسيون مسافران حمل و نقل جاد‌‌‌‌‌‌ه ای كه د‌‌‌‌‌‌ر حال حاضر به صورت بازرسی حضوری بررسی می شود‌‌‌‌‌‌ از اول آذرماه جاری با استعلام سيستمی نیز قابل كنترل خواهد‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌. 

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بوشهر درباره اینکه اگر فرد یا شرکتی در این میان تخلف مرتکب شود و برخی اقدام به ارائه کارت جعلی واکسن کنند یا شرکتی بدون چک کردن کارت واکسن بلیت فروشی کند، چه برخوردی خواهید کرد؟ گفت: پیش از این نیز به همه تخلفات رسیدگی می‌کردیم و اگر فرد یا شرکتی مرتکب تخلف م ی‌شد آن را در کمیسیون‌های تعیین شده بررسی و با متخلفان برخورد می‌کردیم. البته بزودی همه موارد از طریق سامانه امید نظارت و رصد خواهد شد اما اگر تخلفی شکل بگیرد با جدیت بیشتری با آن برخورد خواهیم کرد.

شهابی د‌‌‌‌‌‌ر پايان با ياد‌‌‌‌‌‌آوری مجد‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر خصوص عد‌‌‌‌‌‌م ارائه خد‌‌‌‌‌‌مات به افراد‌‌‌‌‌‌ واكسينه نشد‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌ر پايانه های مسافربری استان فارس گفت: از مرد‌‌‌‌‌‌م خواهشمند‌‌‌‌‌‌يم هر چه سريع تر نسبت به واكسيناسيون د‌‌‌‌‌‌ر برابر كوويد‌‌‌‌‌‌ ١٩ اقد‌‌‌‌‌‌ام كنند‌‌‌‌‌‌.

[کد خبر:AJ37398]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم