آینه جم-   انتخابات  هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برای سال دوم برگزار شد و حسنوند رئیس و ساعدی و مرادی  نائب رئیس شدند. 
آینه جم-   انتخابات  هیات رئیسه آینه جم-   انتخابات  هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برای سال دوم برگزار شد و حسنوند رئیس و ساعدی و مرادی  نائب رئیس شدند. 
 
شیخ موسی احمدی  سال گذشته نائب رئیس کمیسیون بود. 
 
بعد از چندین سال استان بوشهر کرسی هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس را از دست داد 
[کد خبر:AJ36142]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم