جدیدترین ها از استان بوشهر

ویژه ها

تغییر مدیرکل راهداری استان بوشهر پس از 11 سال

  آینه جم: با بازنشستگی “حمیدرضا علم” مدیرکل حمل و نقل جاده ای و راهداری...

مدیرکل محیط زیست بوشهر خبر داد: مشاهده ۲ پلنگ ایرانی در استان+عکس

    آینه جم؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: دوربین‌های تله‌ای...

تندیس نقره‌ای سه ستاره مدیریت انرژی به پتروشیمی زاگرس رسید

    آینه جم/ همزمان با روز ملی بهره‌وری و در همایش هفتمین دوره جایزه ملی...

سفیر جمهوری کوبا در ایران از منطقه ویژه پارس دیدن کرد+عکس

    آینه جم؛ آلبرتو گونزالس کاسالس سفیر جمهوری کوبا در ایران از منطقه ویژه...

آبدارچی و نگهبان پروازی در عسلویه؛ استخدام‌های فراقانونی در پارس جنوبی/ قطب انرژی کشور قانونمند شود

  آینه جم: پارس جنوبی اگرچه بخش عمده گاز ایران را تأمین می‌کند و نقش مهمی در...

راه‌آهن بوشهر- شیراز در ایستگاه بی‌پولی/ سرعت پروژه لاک‌پشتی است

  آینه جم: اتصال استان بوشهر به خط ریل سراسری کشور علاوه بر اینکه از مطالبات مهم...

پیشنهاد عجیب یک تیم لیگ یکی به پارس جنوبی جم!

    آینه جم: سرمربی پارس جنوبی می‌گوید که تیمی از لیگ یک به آن‌ها پیشنهاد...

تکمیل سدسرچشمه باغان، آبی بر آتش تشنگی جم

    آینه جم: "جم" تنها شهرستان استان بوشهر است که آب موردنیاز آن برای شرب،...

دست و پنجه نرم کردن اقشار کم درآمد با گرانی ها /چند قلم میوه، ۱۰۰ هزار تومان!

    آینه جم: قیمت بالای میوه‌ های تابستانه حرف جدیدی نیست؛ اما این تورم در...

بهینه‌سازی و مدیریت انرژی در پتروشیمی جم به روایت مدیر انرژی شرکت

        آینه جم؛  مدیر انرژی پتروشیمی جم از اقدامات و فعالیت‌های این...

امام جمعه عسلویه:به مسئولان تذکر داده ایم که مشکل آب به بحران تبدیل نشود/تشکر از مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس

      به گزارش آینه جم؛حجت الاسلام هاشمی نژاد  امام جمعه عسلویه در خطبه...

هشدار پلیس بوشهر درخصوص کلاهبرداری کارت به کارت

       آینه جم- رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر درخصوص کلاهبرداری کارت به کارت...

حاشیه‌های یک نشست سیاسی در بوشهر؛ لشکر کشی همراهان استاندار و ترک جلسه به جای پاسخگویی+عکس

     آینه جم؛همراهان  استاندار به همراه جمعی از مدیران حاضر در جلسه پشت...

گرانی ادامه دار در بازار/بالاخره چقدر زمان لازم است؟!

      آینه جم : اعتراضات و انتقاد از گرانی و تورم در حالی ادامه دارد که وضعیت...

یادداشتی به بهانه دریافت لوح تندیس وجدان محیط زیست توسط شرکت پالایش گاز فجر جم

    آینه جم؛عباس کمالی/ لوح تندیس وجدان محیط زیست به فجر جم رسید !

00555.gif

IMG-20220501-WA0035.jpg

 

IMG-20220618-WA0025.jpg

 

IMG-20220512-WA0001.jpg

 

به ﮔﺰارش آینه جم به نقل از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﻢ صنعتکاران، با حضور مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم، از کارگران برتر شرکت جم صنعتکاران قدردانی شد.
 ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده مدیر عامل شرکت جم صنعتکاران در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺗﺮ سال ۱۴۰۰   به  ﻧﻘﻞ از ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ معظم انقلاب گفت: «دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ارزﺷـﯽ اﺳـﺖ و از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺎم ارزش ﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در آﯾﺎت، رواﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.»  
وی اﻓﺰود: اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، ﺟﺰ ارزﺷـﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷـﺎﯾﺴـﺘﻪ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.  ﺑﻨﺪه اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ را دارم ﮐﻪ در ﺷــﺮﮐﺖ ﺟﻢ صنعتکاران، ﺑﺎ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎﺷﻢ.  و ﻃﯽ دوﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در این ﺷـﺮﮐﺖ ، ﺑﺎ درک اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻧﻘﺶ، ﺳـﻌﯽ ﺷـــﺪه ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی را در راﺳـــﺘـﺎی ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻫﻤﮑـﺎران ﻋﺰﯾﺰﻣـﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ. ﻧﻮﺳـــﺎزی اﻗﻼم ﺧﻮاﺑﮕـﺎﻫﯽ، ﻫﻤﺴـﺎنﺳـﺎزی ﻣﺰاﯾﺎی رﻓﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳـﻨﻞ، ﭘﯿﺎدهﺳـﺎزی ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﮐﺎراﻧﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﻃﺮح ﺗﺮدد دو-دو و غیره، ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ این مهم ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﺸﺪه اﺳﺖ.  همچنین در ادامه پروژه‌های بهبود، طرح تبدیل وضعیت پرسنل جم‌صنعت‌کاران از اواخر سال گذشته آغاز شد که تا مرحله آزمون پیش رفته و ان‌شالله با همراهی و حمایت مدیرعامل محترم پتروشیمی جم، مراحل بعدی این طرح نیز طی هفته‌های آینده نهایی و اجرا می شود.  پروژه توسعه رستوران مرکزی از دیگر پروژه های زیرساختی رفاهی است که به همّت همکاران تلاشگرمان در بخش پروژه‌های فنی و مهندسی جم‌صنعت‌کاران، پیشرفت خیلی خوب ۸۷ درصدی را دارد و ان‌شالله طی یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
وی تصریح کرد: مراسم امروز برای تقدیر از تعدادی از همکاران ما برنامه‌ریزی شده است که بر اساس نظر روسای واحدها و معیارهایی که در واحد اداری مشخص شده انتخاب شده‌اند.
مدیرعامل شرکت جم‌ صنعتکاران ضمن گرامیداشت یاد همکاران درگذشته این شرکت گفت: بنده به نوبه خودم از تمامی پرسنل شرکت جم و جم‌صنعتکاران تقدیر می‌کنم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شما دارم.

IMG-20220512-WA0002.jpg

 
[کد خبر:AJ38834]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه