00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000index.jpg

 

 

آینه جم:  سجادبهزادی

روز قلم را به تمام کسانی که با اندیشه های پاک، خود را مکلف به نوشتن کردند و فریاد توسعه خواهی و مطالبه گری شان از نفس نیفتاده است و پاکی قلم شان به زور و زر آلوده نشده است تبریک میگویم.

بیست و اندی سال از نوشتنم می گذرد؛ در این سالها تلاش کردم آنجا که باید، بنویسم به چالش بکشم، مطالبه گری کنم و قلمم را ضجه ی درد بی کسان کنم و در این راه از هیچ کوششی فرو گذار نکنم.

قلم سنبل تفکر و اندیشه ی من است و شان و جایگاهش را می شناسم.ناملایمی های فراوان را که به دنبال نوشتن هایم می بینم و تهدیدهایی که میخواهد قلمم را تسلیم تزویر کند در سینه نگه میدارم اما قلمم را نمی فروشم.
من انسان قلم فروشی نیستم اما از طریق قلمم گاهی امرارمعاش کردم.امرار معاش قلم اگرچه بسیارناچیز است اما شرافت دارد و این ذات نوشتن است.یک نویسنده برای نوشتن هایش سختی های زیادی دارد اما آن را در نهایت ارزان می فروشد.

اگرچه روزنامه نگاری توسعه در کشور ما فروغی نیافت اما تلاش کردم قلمم را در خدمت این نوع از روزنامه نگاری قرار دهم و با رویکردی به دور از هراس وتهدید؛ منتقدانه به توسعه جامعه کمک کنم.

من‌ برخلاف برخی دوستانم که وضعیت سخت کنونی انگیزه نوشتن را از آنها ستانده است،باورم اینست جامعه ایران ما بیش از هر زمان به قلم افرادی نیاز دارد که اندیشه هایشان همچنان نوری برتاریکی است و با بذر امید گره ای را می گشایند.رویکرد فایده گرایانه به قلم را باید از نو تعریف کرد و باید فهمید اهمیت قلم همیشه به نام و نانی نیست که گاهی از حلقومش بیرون می آید.با قلم‌ باید عشق ورزی کرد تا آنگونه که دکتر شریعتی می گوید"روح ما با قلم یکی شود".

 

* کانال توسعه و جامعه

[کد خبر:AJ33085]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم