عکاس: افسانه جعفری

برداشت محصول طالبی از مزارع استان بوشهر آغاز شده است. امسال یکهزار هکتار از مزراع استان بوشهر زیر کشت طالبی و ۵۵۰ هکتار نیز زیرکشت خربزه قرار گرفته است.
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943509_787.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943508_516.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943510_975.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943511_770.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943512_704.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943513_679.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943514_238.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943515_857.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943516_514.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943517_243.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943518_130.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943519_868.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943520_251.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943521_398.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943522_546.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943523_299.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943524_114.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/2/20/13943525_545.jpg
 
[کد خبر:AJ35728]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

طبیعت بهاری مازندران

طبیعت بهاری مازندران

 طبیعت بهاری مازندران

مزرعه کلزا در روستای زرندین نکا/تصاویر

مزرعه کلزا در روستای زرندین نکا/تصاویر

    مزرعه کلزا در روستای زرندین...

تصاویر/ رستاخیز طبیعت

تصاویر/ رستاخیز طبیعت

تصاویر/ رستاخیز طبیعت

جدیدترین مطالب