00000000000000000000000000000000000000000000000000000400405.jpg

 

 

آینه جم؛ عباس کمالی: دیروز و امروز دو آمار وحشتناک از روند صعودی مبتلایان و بستری های کرونا در شهرستان جم منتشر شد که عقل سلیم حکم می کند، همه برنامه های عادی تعطیل شود و تمکز مدیریت شهرستان بر روی گذر از این سونامی کرونا باشد.

تعداد مبتلایان روزانه به مرز سه رقمی رسیده است و تمام تخت های تنها مرکز درمانی جم تکمیل شده است این روند برای شهرستانی که در حوزه امکانات درمانی شرایط فقر مطلق بسر می برد بسیار دردناک و فاجعه بار است .

اگر استاندار بوشهر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، شرکت های مستقر در منطقه نخواهند در این شرایط حساس برای مردم کاری انجام دهند بهتر است عطای مدیریت را به لقایش بخشند .

جناب استاندار محترم امروز زمان بیرون آوردن کت از تن است نه زمان بازید از چند سازه بی استفاده بنام پروژه آبرسانی که مشخص نشد اولویت چندم استان برای جم است و نسلی فقط اسم آن شنیدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی باید بداند جم فرزند خوانده استان بوشهر نیست جم جزء خاک این جغرافیای زر خیز است و باید مثل سایر شهرستان ها سرانه درمانی آن پرداخت کنند.

کل هزینه های دانشگاه علوم پزشکی در جم به یک چهارم اعتبارات اداره یک بیمارستان در سایر شهرستان ها نمی رسد.

چگونه است این شهرستان از داشتن کیت تشخیصی کرونا محروم است ؟آقای کشمیری نبود کیت در جم هم استوری کنید .

چگونه است برای انجام یک سی تی اسکن بیمار باید به بوشهر و شیراز اعزام شود؟

در همه نقاط کشور سطح اول خدمات درمانی در بخش دولتی است و بخش خصوصی خدمات جانبی ارائه می دهد اما در جم نگاه بیمارستان توحید و دانشگاه علوم پزشکی به دستان بخش خصوصی است .

نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی: در حوزه انتخابیه شما دو شهرستان از چهار شهرستان امکان انجام سی تی اسکن در آنها وجود ندارد ، اگر امروز صدای مردم حوزه انتخابیه نباشید دیگر گوجه کار نیست که بخواهی برای فروش محصولش رایزنی کنید.

جناب دکتر احمدی آب به جم نرسید و تیم پارس جنوبی سقوط کرد این دو بیخال اینجا مردم در حال نبرد با مرگ هستند .

امروز باید اولویت شما درمان مردم باشد چرا در مقابل نبود امکانات درمانی سکوت کرده اید و صدای نمی شنویم ...

این روزهای سیاه می گذرد اما مردم حافظه تاریخی خوبی خواهند داشت و خدمات مدیران استان بوشهر در قبال جم را از یاد نخواهند برد .

* بانیان آزادی

[کد خبر:AJ35475]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم