آینه جم: باغ وحش ارم تهران به عنوان جایگزینی برای باغ‌وحش قدیمی تهران در سال ۱۳۷۱ برای بازدید عموم افتتاح گردید.

این باغ‌وحش که با عنوان باغ جانور شناسی تهران نیز شناخته می‌شود، در ضلع جنوبی مجموعه پارک ارم به وسعت ۵۰ هزار متر مربع، قبل از پارک جنگلی چیتگر قرار دارد و بزرگترین باغ وحش ایران به شمار می‌رود. در باغ وحش ارم بیشتر از ۸۰۰ جاندار از ۱۱۰ گونه مختلف زندگی می‌کنند. حدود ۶۰ درصد از این حیوانات بومی ایران‌اند و مابقی هم از کشور‌های دیگر به خصوص آفریقا وارد این باغ وحش تهران شده‌اند.

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942270_929.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942269_275.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942271_541.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942272_504.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942273_787.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942275_146.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942276_787.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942277_777.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942279_221.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942280_310.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942281_563.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942294_188.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942295_109.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942296_375.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942297_510.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942298_196.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942299_441.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942300_689.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942301_509.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942302_884.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942303_692.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942304_429.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942305_468.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942307_985.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942308_332.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942309_754.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942311_475.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942312_543.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942313_316.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942314_459.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942315_345.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/7/25/14942316_403.jpg کلمات

[کد خبر:AJ37105]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم