آینه جم: حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

 نماز عید فطر در مصلی

به گزارش آینه جم: نماز عید سعید فطر به امامت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی(ره) تهران اقامه شد.

 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

نماز عید فطر در مصلی تهران

حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی
نماز عید فطر در مصلی تهران
 حاشیه‌های نماز عید فطر در مصلی

مشرق

[کد خبر:AJ16752]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم