به گزارش آینه جم:خدای فوتبال دیشب اهل لیورپول بود، این جمله را از شب گذشته تا امروز خیلی ها نوشتند و احتمالا این یک جمله حقیقی هم هست. لیورپول معجزه کرد کرد تا عصای پیامبری چون مسی هم خاصیت سحر انگیز نداشته باشد. همه چیز عاشقان فوتبال جور بود و در این میان جای یک لیورپولی دو آتشه خالی بود؛ عادل فردوسی پور

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

مرد تنهای شبِ فوتبال در شرجیِ لیورپول

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

مرد تنهای شبِ فوتبال در شرجیِ لیورپول

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

مرد تنهای شبِ فوتبال در شرجیِ لیورپول

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

مرد تنهای شبِ فوتبال در شرجیِ لیورپول

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

معجزه در آنفیلد؛ هرگز تسلیم نشو

مرد تنهای شبِ فوتبال در شرجیِ لیورپول

[کد خبر:AJ28242]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب