علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه به همراه تمامی نمایندگان به مناسبت روز پاسدار و در محکومیت اقدام ترامپ در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی با لباس سپاه در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066366_942.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066367_804.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066368_107.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066369_722.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066370_323.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066371_359.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066372_268.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066373_720.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066374_914.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066375_872.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066376_257.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066377_454.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066379_484.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066378_622.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066380_282.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066381_187.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066382_374.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066383_783.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066384_520.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066385_860.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066386_845.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066387_338.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066388_559.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066389_140.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066390_391.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066391_966.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066392_904.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066393_772.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966520.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966524.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966525.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966526.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966527.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966529.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966528.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966530.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966531.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966532.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966533.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966534.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966535.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966536.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966537.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966538.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980120/3679870/n3679870-6966539.jpg

[کد خبر:AJ28013]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب