آینه جم : عزاداران حسینی و هیئت های حاضر در مراسم عزاداری کوی فضیلت -محل سکونت عرب های مقیم در بوشهر- در شب عاشورا پس از اینکه سر و صورت و لباس هایشان را با گل پوشاندند به صورت دسته جمعی و همنوا با اشعار و نوحه های عزای امام حسین (ع) که در فضا طنین انداخته در گذر از کوچه هایی که از ابتدای محرم قطعه ها و خیمه هایی در آنها برپا کرده اند، بر سر و سینه خود می زنند.

عکس: پریسا جفره ای

http://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3907.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3908.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3909.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3910.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3910.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3912.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3913.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3914.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3918.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3917.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3916.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3915.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3919.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3920.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3921.jpghttp://bushehr.isna.ir//Files/News/Image/13986/3906.jpg

[کد خبر:AJ29391]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم