61819550.jpg

 

 

آینه جم؛ یوسف صفری: 
  آری! صحبت از محمد تقی ایرانی معاون سیاسی استاندار بوشهر است. ایرانی که به تازگی کار خود را در جایگاه معاونت سیاسی استانداری بوشهرآغاز کرده است؛ با اظهاراتی حکیمانه و امید بخش، خیلی زود توانست در دل کنشگران و فعالین محیط زیست بوشهر برای خود جا باز کرده و به تعبیر فعالین محیط زیست شروع سبزی داشته باشد.
ایرانی در نشست اخیر خود با تعدادی از کنشگران محیط زیست در واکنش به ساخت و ساز در پارک ملی نایبند شهرستان عسلویه و جنگل حرا شهرستان دیرگفته بود؛ اگر امروز در حوزه ای مثل شهرستان دیر مجوزی برای فعالیت اقتصادی داده می شود، این فعالیت باید به نفع شهرستان باشد. اگر نیست خیلی راحت برگردانیم. کسی که می خواهد سرمایه اش را در یک فضای ناامن روانی بگذارد که مردم هم ناراضی باشند این سرمایه گذاری، این کار اقتصادی، اجتماعی و فکری نیست و عاقبت بخیری ندارد. حتی اگر تمام مجوزهای دنیا را هم داشته باشد. ما می خواهیم با مردم زندگی کنیم، فقط منافع اقتصادی و مادی نیست، فعالیتی می خواهیم که مردم آنجا محور هستند. الان برای ما مهم است که محیط پیرامون زنده و سالم باشد و بدون فضای سبز و حیات جانوری و آب ناقصیم و باید این محیط را حفظ کنیم.
 
این اظهارت کافی بود تا ایرانی مورد تحسین فعالان محیط زیست قرار گیرد. ایرانی به زبان ساده خطاب به سرمایه گذاران می گوید؛ قبل از آنکه مجوز ادارات و نهادهای دولتی را اخذ کنید، مجوز مردم را اخذ کنید. یعنی مردم مناطق پیرامونی باید راضی باشند. این موضوع از هر چیزی مهم تر است. اصل کار مجوز مردمی است. او به خوبی می داند عدم توجه به ابعاد اجتماعی و مفاهیم اثر بخشی همچون سرمایه های اجتماعی اثرات سؤ و بعضاً جبران ناپذیری به همراه دارد. همچنانکه این اصل مهم، در پیش نویس اولیه طرح مدیریت پارک ملی نایبند شهرستان عسلویه بر آن تأکید شده است. "تهیه و اجرای طرح های مدیریت مناطق حفاظت شده بدون مشارکت ذی نفعان امکان پذیر نخواهد بود". به تعبیری جامع تر هدف از توسعه ی منطقه ای؛ صرفاً رشد اقتصادی نیست بلکه تأمین منافع اجتماعی و حفظ محیط زیست نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.
 
بر این اساس فعالین محیط زیست امیدوارند این نگاه، یک نگاه باورمند باشد و در نزد سایرمدیران نهادینه شود. در واقع معاون سیاسی استاندار بوشهر با چنین سخنان خردمندانه ای، می تواند آغازگر فصلی نوین در مناسبات توسعه ای استان بوشهر ایفا نماید.
 
 
*صفحه شخصی یوسف صفری 
[کد خبر:AJ34693]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

جدیدترین مطالب